ค้นหาภายใน  
  เมนู

ตุลาคม 2561
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภายใน

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวภายใน
 
youtube
ไอคอนข่าว  ศึกษาดูงาน เรื่อง \"เศรษฐกิจการค้าชายแดนเพื่อเชื่อมโยงการค้าอาเซียนและการเตรียมความพร้อมประเทศไทยรองรับสังคมผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกรณีศึกษาจังหวัดตาก\"
วันที่ข่าว : 24 พ.ค 2557
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  ศึกษาดูงานเรื่อง \"บทบาทการสื่อสารทางการกีฬาของไทย\"
วันที่ข่าว : 22 พ.ค 2557
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  ศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่ เรื่อง \"ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม : กรณีอ่าวพร้าว น้ำมันรั่ว และกรณีคลิตี้ สารตะกั่ว\"
วันที่ข่าว : 28 พ.ค 2557
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  สัมมนาเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง เรื่อง \"พืชเทคโนชีวภาพ : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยในยุค AEC\"
วันที่ข่าว : 19 พ.ค 2557
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  สัมมนา เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย หลังรัฐบาลใหม่และข้อเสนอ (รัฐบาลใหม่) แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๗ จากวิกฤต การเมืองในประเทศ”
วันที่ข่าว : 10 ม.ค. 2557
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสินค้าเกษตร
วันที่ข่าว : 24 ธ.ค. 2556
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  ศึกษาดูงานเรื่อง \"แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม\"
วันที่ข่าว : 19 ธ.ค. 2556
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง \"แนวทางส่งเสริมภาคบริการไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน\"
วันที่ข่าว : 18 ธ.ค. 2556
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  ศึกษาดูงานเรื่อง \"อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่ม\"
วันที่ข่าว : 16 ธ.ค. 2556
 อ่านรายละเอียด
 
youtube
ไอคอนข่าว  เรื่อง \"ผลกระทบและมาตรการ การป้องกันหมอกควันของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน\"
วันที่ข่าว : 4 ก.ย. 2556
 อ่านรายละเอียด
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28
ค้นหา
 
วันที่ข่าว :    ถึง
 
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4