ค้นหาภายใน  
  เมนู

ตุลาคม 2561
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ

 

   
สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ : กลุ่มการผลิตด้านการบริการ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : kalyanee.t@nesac.mail.go.th,pktourkaewssk@hotmail.com
 
นายกำพล หาญทวีวงศา

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร : กลุ่มฐานทรัพยากร

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : kumpol.h@nesac.mail.go.th,e21ql@hotmail.com, kumpol@aeitf.org
 
นางสาวเกศสุดา ธรรมสาร

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร : กลุ่มฐานทรัพยากร

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : katesuda.k@nesac.mail.go.th
 
นายขจิต เจริญศิลป์

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ : กลุ่มการผลิตด้านการอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : khachit.c@nesac.mail.go.th
 
นายจารุวัฒน์ กิตติวัฒนะโชค

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร : กลุ่มการพัฒนาระบบการเกษตร

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : jaruwat.k@nesac.mail.go.th,Jaruwat.ut53@windowslive.com
 
นายจำเนียร จวงตระกูล

ฐานที่มา : กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : jamnean.j@nesac.mail.go.th,jamnean@blcigroup.com
 
นางสาวจิราพร ลิ้มปานานนท์

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคสังคม : กลุ่มการสาธารณสุข

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : jiraporn.l@nesac.mail.go.th,jiraporn.l@chula.ac.th
 
นายชวลิต นิ่มละออ

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ : กลุ่มการผลิตด้านการอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : chavalit.n@nesac.mail.go.th, Chavalit@orientalgmt.com
 
นายชวลิต อาคมธน

ฐานที่มา : กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : chavalit.a@nesac.mail.go.th
 
นายชัชวาล ศรีวชิราวัฒน์

ฐานที่มา : กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ : กลุ่มการผลิตด้านการบริการ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันดำรงตำแหน่ง : 5 ก.พ. 2553

วันครบวาระการดำรงตำแหน่ง :4 ก.พ. 2556

อีเมล์ : chutchavarn.s@nesac.mail.go.th
 
  1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10
ค้นหา
 
ฐานที่มา :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4