ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2562
อาพฤ
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > สาระน่ารู้

 สาระน่ารู้

สาระน่ารู้
 จาก AFTA 2535–2553 เป็น AEC 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community 2558 “ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม”
วันที่ข่าว : 9 มี.ค. 2554

จาก AFTA 2535–2553 เป็น AEC 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community 2558 “ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม”  โดย ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียด
 ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วันที่ข่าว : 9 มี.ค. 2554

ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อ่านรายละเอียด
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในเชิงมิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
วันที่ข่าว : 9 มี.ค. 2554

การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา ผลกระทบและ แนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  โดย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 

อ่านรายละเอียด
 ปัญหาและข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุ่มน้ำโขง ณ จังหวัดอุดรธานี – เลย – หนองคาย
วันที่ข่าว : 25 ก.พ. 2554

สภาที่ปรึกษาฯ โดยความร่วมมือกันระหว่างคณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติฯ คณะทำงานการเกษตรฯ และคณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำโครงการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

อ่านรายละเอียด
 สรุปภาวะเศรษฐกิจรอบไตรมาสที่ 3 ของปี 2553
วันที่ข่าว : 10 ม.ค. 2554

สรุปภาวะเศรษฐกิจรอบไตรมาสที่ 3 ของปี 2553   กลุ่มงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสังคม/สำนักวิชาการ ได้จัดทำรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยรอบไตรมาสที่ 3 ของปี 2553

อ่านรายละเอียด
 สรุปภาวะเศรษฐกิจรอบไตรมาสที่ 2 ของปี 2553
วันที่ข่าว : 28 ก.ย. 2553
อ่านรายละเอียด
1 
ค้นหา
 
วันที่ :
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4