ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2561
อาพฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > คณะทำงาน

 

คณะทำงาน
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ (25)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (26)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว (22)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม (19)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (23)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (24)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองผู้บริโภค (18)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (20)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานการกีฬา และนันทนาการ (23)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล (26)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่าย (21)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน (25)
กลุ่มคณะทำงานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง (22)
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4