ค้นหาภายใน  
  เมนู

กันยายน 2561
อาพฤ
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > สื่อเอกสารเผยแพร่

 สื่อเอกสารเผยแพร่

สื่อเอกสารเผยแพร่
 
สิ่งพิมพ์   ดูทั้งหมด
 สรุปภาวะเศรษฐกิจรอบไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2554
วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2555
สรุปภาวะเศรษฐกิจรอบไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2554 อ่านรายละเอียด
 Moving Toward the Second Decade of the National Economic and Social Advisory Council
วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2555
Moving Toward the Second Decade of the National Economic and Social Advisory Council อ่านรายละเอียด
 Balancing Economic Development and Social Strengthening
วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2555
Balancing Economic Development and Social Strengthening อ่านรายละเอียด
 Press Release สภาที่ปรึกษาฯ ยื่น ครม. พิจารณาจัดสรรงบฯ เพื่อพัฒนาโครงสร้างที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย แก้ปัญหาชุมชนแออัด
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2554
วันนี้ (27 เม.ย.) ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ สภาที่ปรึกษาฯ จัดแถลงข่าวข้อมูลสาระสำคัญ เกี่ยวกับ การยื่นความเห็นและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย” อ่านรายละเอียด
 สภาที่ปรึกษาฯ แถลงข่าวความเห็นและข้อเสนอแนะการให้ความช่วยเหลือกรณีวิกฤตภัยธรรมชาติในญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2554
วันนี้ (30 มี.ค.) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ และ รศ.ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ประธานคณะท อ่านรายละเอียด
 
มัลติมีเดีย   ดูทั้งหมด
 รายงานพิเศษ เรื่อง \"การสร้างความสมดุลของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเข้มแข็งทางสังคมของประเทศในเอเชียและสังคมโลก\"
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค 2555
โดย ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฝ่ายวิชาการเพื่ออำนวยการจัดประชุมนานาชาติฯ นายมนต์ชัย ภูสีเขียว อ่านรายละเอียด
 
สารสภาที่ปรึกษาฯ   ดูทั้งหมด
 สารสภาที่ปรึกษาฯ เดือนเมษายน 2554
วันที่ประกาศ : 22 ก.ค 2554
สารสภาที่ปรึกษาฯ เดือนเมษายน 2554 -สภาที่ปรึกษาฯ เสนอรัฐ แก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม การแท้งไม่ปลอดภัย ลดปัญหาสังคม - คุยกับประธานโอกาส - สภาที่ปรึกษาฯ เสนอรัฐ จัดสรรงบฯ สร้างที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย แก้ปัญหาชุมชนแออัด อ่านรายละเอียด
 
วารสารสภาที่ปรึกษา   ดูทั้งหมด

ไม่พบรายการ

 
รายงานประจำปี   ดูทั้งหมด
 รายงานประจำปี 2557 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2558
รายงานประจำปี 2557 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ่านรายละเอียด
 รายงานประจำปี 2556 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 24 ก.ย. 2557
รายงานประจำปี 2556 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ่านรายละเอียด
 รายงานประจำปี 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2556
รายงานประจำปี 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ่านรายละเอียด
 รายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2556
รายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Annual Report 2011 อ่านรายละเอียด
 รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2554
รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ่านรายละเอียด
 
จุลสารโครงข่าย   ดูทั้งหมด
 จุลสารโครงข่ายฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554
วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2554
จุลสารโครงข่ายฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554 อ่านรายละเอียด
 
เอกสารประกอบการสัมมนา   ดูทั้งหมด
 เอกสารการสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 2555
เรื่อง \"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต อ่านรายละเอียด
 เอกสารการสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง)
วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย 2555
เรื่อง \"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ. (๒๕๕๖-๒๕๕๗) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\" ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด
 เอกสารการสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย 2555
เรื่อง \"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย อ่านรายละเอียด
 เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค 2555
เรื่อง \"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด
 Power point ประกอบการสัมมนา
วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2554
การสัมมนาระดมความคิดเห็น ภาคเหนือ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อ่านรายละเอียด
 
press release   ดูทั้งหมด
 Press Releaseสภาที่ปรึกษาฯ รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 2555
วันนี้ (23 ธ.ค.) คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการสัมมนา เรื่อง “ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ” อ่านรายละเอียด
 สภาที่ปรึกษาฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ศาสนาประจำชาติของไทย”
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 2555
วันนี้ (11 ม.ค.) คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา - ศาสนาประจำชาติของไทย ” อ่านรายละเอียด
 Press Release สภาที่ปรึกษาฯหารือเรื่องเอดส์ครั้งสุดท้ายก่อนเสนอ ครม.
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 2555
วันนี้ (17 ม.ค.) คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี” อ่านรายละเอียด
 Press release สภาที่ปรึกษาฯ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวการสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ \"เรื่อง ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์\"
วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2554
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำการสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ \"เรื่อง ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์\" ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30-16.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ศูนย์ราชการอา อ่านรายละเอียด
 Press Release สภาที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ภาคใต้ จัดระดมความเห็นเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย 2554
วานนี้ (30 พฤษภาคม) เวลา 9.00 น. ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาจ อ่านรายละเอียด
ค้นหา
 
วันที่ :  ถึง
 
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4