ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2561
อาพฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม > รายละเอียด
 การสัมมนา Focus Group ระดมความเห็นเรื่อง\"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล\"
   
วันที่กิจกรรม: 12 มิ.ย 2556 ถึง 12 มิ.ย 2556
สถานที่ : ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


   

       คณะทำงานการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น Focus group เรื่อง"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล" ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยว รวมถึงภาคประชาชน ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
คณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการสัมมนา Focus Group เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษาภาคใต้”
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน จัดการสัมมนาเฉพาะกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวผังเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล\"
คทง.เศรษฐกิจภาคบริการฯ รับความเห็นภาคเอกชน ต่อการพัฒนาขนส่งทางอากาศ
คทง.เศรษฐกิจภาคบริการฯ รับความเห็นภาครัฐ ต่อการขนส่งทางอากาศ
สัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
คทง.การมีส่วนร่วมฯ จับมือ คทง.การยุติธรรมฯ ระดมความเห็นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ เชิญดร.สมิทธ ธรรมสโรช มาบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว
การประชุมกลุ่มเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง \"การใช้ประโยชน์ของสนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา)\"
การสัมมนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง \"การเตรียมความพร้อมรับการปฏิบัติการนำไม้เข้าสหภาพยุโรป EU-FLEGT\"
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4