ค้นหาภายใน  
  เมนู

กันยายน 2561
อาพฤ
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม

 กิจกรรม

กิจกรรม
  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมต.คมนาคม บรรยายพิเศษ \"Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก\"
วันที่กิจกรรม : 13 มิ.ย 2556 ถึง 13 มิ.ย 2556
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง \"THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก\" ในการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาฯ นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ และคณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนา Focus Group ระดมความเห็นเรื่อง\"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล\"
วันที่กิจกรรม : 12 มิ.ย 2556 ถึง 12 มิ.ย 2556
คณะทำงานการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น Focus group เรื่อง\"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล\" โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยว รวมถึงภาคประชาชน ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  สัมมนา ข้อตกลงทางการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กรณี TPP และ EU-ไทย FTA
วันที่กิจกรรม : 30 พ.ค 2556 ถึง 30 พ.ค 2556
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค จัดการสัมมนาเรื่อง\"ข้อตกลงทางการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค กรณี TPP และ EU-ไทย FTA\" โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกรณีดังกล่าว ร่วมบรรยายและอภิปราย กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนา อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
วันที่กิจกรรม : 30 พ.ค 2556 ถึง 30 พ.ค 2556
คณะทำงานการกีฬา และนันทนาการ สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนา เรื่อง\"อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย\" โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  สัมมนาระดมความเห็น เวทีเด็กและเยาวชน เรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วันที่กิจกรรม : 29 พ.ค 2556 ถึง 29 พ.ค 2556
คณะทำงานวิชาการ จัดการสัมมนาระดมความเห็นเรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า โดย นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ และประธานคณะทำงานวิชาการ กล่าวเปิดสัมมนา ทั้งนี้ เด็กและเยาวชน ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกับวิทยากร ในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนาข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของไทย
วันที่กิจกรรม : 22 เม.ย. 2556 ถึง 22 เม.ย. 2556
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค จัดการสัมมนาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของไทย โดยมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมเยือนสภาที่ปรึกษาฯ
วันที่กิจกรรม : 18 เม.ย. 2556 ถึง 18 เม.ย. 2556
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมเยือนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้บรรยายพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการสร้างกลไกในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล กับสภาที่ปรึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  สัมมนา ร่างความเห็นแนวทางการลดก็าซเรือกกระจกของประเทศไทย
วันที่กิจกรรม : 24 ม.ค. 2556 ถึง 24 ม.ค. 2556
คณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาและจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ สัมมนาเรื่องแนวทางการลดก็าซเรือกกระจกของประเทศไทย ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  สัมมนา ร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
วันที่กิจกรรม : 16 ม.ค. 2556 ถึง 16 ม.ค. 2556
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมมนาเรื่อง \"ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ..\" โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างความเห็น พรบ.ดังกล่าว  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการสัมมนา \"สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ\"
วันที่กิจกรรม : 21 ธ.ค. 2555 ถึง 21 ธ.ค. 2555
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการเปิดสัมมนา เรื่อง \"สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ\" ซึงจัดโดย คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25
ค้นหา
 
เริ่ม :   
ถึง:
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4