ค้นหาภายใน  
  เมนู

ตุลาคม 2561
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์

 เกี่ยวกับหน่วยงาน


วิสัยทัศน์

"องค์กรแห่งปัญญา ให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ"

**(มติสภาที่ปรึกษาฯ ในคราวการประชุม นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551)

 

พันธกิจ

“จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายที่มีคุณภาพ ทันเหตุการณ์
และมองการณ์ไกลต่อคณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาและการมีส่วนร่วม
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน”

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรับปรุงล่าสุด : 23 ก.พ. 2554
ผู้นำเข้าข้อมูล : ฑิฆัมพร

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4