ค้นหาภายใน  
  เมนู

มิถุนายน 2561
อาพฤ
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
  วีดีโอย้อนหลัง

การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4

  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ศึกษาดูงาน เรื่อง \"เศรษฐกิจการค้าชายแดนเพื่อเชื่อมโยงการค้าอาเซียนและการเตรียมความพร้อมประเทศไทยรองรับสังคมผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกรณีศึกษาจังหวัดตาก\"
วันที่ข่าว : 24 พ.ค 2557
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดตาก
 อ่านรายละเอียด

 
  ศึกษาดูงานเรื่อง \"บทบาทการสื่อสารทางการกีฬาของไทย\"
วันที่ข่าว : 22 พ.ค 2557
ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง
 อ่านรายละเอียด

 
  ศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่ เรื่อง \"ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม : กรณีอ่าวพร้าว น้ำมันรั่ว และกรณีคลิตี้ สารตะกั่ว\"
วันที่ข่าว : 28 พ.ค 2557
ครั้งที่ 2 กรณีอ่าวพร้าว น้ำมันรั่วระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2557 จังหวัดระยอง
 อ่านรายละเอียด

 
 กิจกรรม

  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมต.คมนาคม บรรยายพิเศษ \"Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก\"
วันที่กิจกรรม : 13 มิ.ย 2556 ถึง 13 มิ.ย 2556
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก" ในการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาฯ นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ และคณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนา Focus Group ระดมความเห็นเรื่อง\"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล\"
วันที่กิจกรรม : 12 มิ.ย 2556 ถึง 12 มิ.ย 2556
คณะทำงานการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น Focus group เรื่อง"ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล" โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยว รวมถึงภาคประชาชน ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนา อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
วันที่กิจกรรม : 30 พ.ค 2556 ถึง 30 พ.ค 2556
คณะทำงานการกีฬา และนันทนาการ สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนา เรื่อง"อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย" โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 

 สื่อเอกสารเผยแพร่

  รายงานประจำปี 2557 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ข่าว : 15 ก.ย. 2558
รายงานประจำปี 2557 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 อ่านรายละเอียด

 
  รายงานประจำปี 2556 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ข่าว : 24 ก.ย. 2557
รายงานประจำปี 2556 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 อ่านรายละเอียด

 
  รายงานประจำปี 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ข่าว : 10 เม.ย. 2556
รายงานประจำปี 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 อ่านรายละเอียด

 
 สาระน่ารู้

  จาก AFTA 2535–2553 เป็น AEC 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community 2558 “ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม”
9 มี.ค. 2554

จาก AFTA 2535–2553 เป็น AEC 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community 2558 “ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม”  โดย ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
9 มี.ค. 2554

ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในเชิงมิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
9 มี.ค. 2554

การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา ผลกระทบและ แนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  โดย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 


ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
  
                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4