บันทึกเทปวิทยุ เดือน ธันวาคม 2560

     
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77
         สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การจัดการขยะบริเวรชายฝั่งและเกาะ ตอนจบ
         สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

         
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์


        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2560        
        ประเด็น : การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้
         สัมภาษณ์ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การปฏิรูประบบการศึกษาโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน
         สัมภาษณ์ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ข้อเสนอการปฏิรูประบบงานสอบสวน
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวเที่ยง NBT 18 ธันวาคม 2560 ประเด็น : ประชุมรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปสื่อสารมวลชน
วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน... Read More...
Image มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มีนาคม 2561
วันพุธ, 14 มีนาคม 2561
ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
  รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มกราคม 2561
วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 31... Read More...
Image เงินทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561
เงินทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561   Read More...
Image เงินทดลองเดือนมกราคม 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
          Read More...
Image เงินทดลองเดือนธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
                              Read More...
Image มาช่วย NASA ด้วยการถ่ายภาพท้องฟ้า และก้อนเมฆกัน
วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561
    นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15... Read More...
Image รู้จัก Shelly หุ่นยนต์เต่าที่ช่วยสอนเด็กไม่ให้ใช้ความรุนแรง
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
  ทีมนักวิจัยจาก Naver Labs, KAIST และมหาวิทยาลัย Seoul National University... Read More...
Image ครม. เห็นชอบเล็งเก็บภาษีทรัพย์สินดิจิตอล “Cryptocurrency”
วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 คาด! เที่ยวสงกรานต์ 3... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 16 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561
ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 เตือนประชาชนอาจเกิดภาวะ... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 9 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561
ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561 เล็งม.44 ฟันโกงคนจน รมว. พม.... Read More...