บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน 2560


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560
         ประเด็น : การปฏิรูปการวางแผนและการผังเมืองของประเทศไทย
         สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560
         ประเด็น : การปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา
         สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560
         ประเด็น : เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน
         สัมภาษณ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา , นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ , นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร        

   


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
         ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน - ป่าไม้
         สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ


        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน - ป่าไม้
        สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านกระบวนการยุติธรรม
        สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน
        สัมภาษณ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อเสนอ อบป."
        สัมภาษณ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

  


        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปกฏหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตอนจบ)"
        สัมภาษณ์ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...