การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2560

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2560 

เพื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานของคณะทำงานปฏิรูประบบบริหารราชการ

1. เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

1.1 ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม

1.2 การบริหารงานภาครัฐของฝ่ายบริหารกับการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่มีดุลยภาพ

2. เรื่องที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม

2.1 ระบบบริหารราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

(ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0001

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน

DSC 0002

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

 

สื่อประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 10... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน เมษายน 2561
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 18... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มีนาคม 2561
วันพุธ, 14 มีนาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28... Read More...
Image Facebook Group เริ่มทดสอบ ให้แอดมินเปิดเรียกเก็บเงินสมาชิกเข้ากลุ่มได้แล้ว
วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561
  Facebook Group ที่หลายท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม... Read More...
Image YouTube Premium เตรียมเปิดใช้งานเพิ่มอีก 11 ประเทศทั่วโลก
วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561
  ก่อนหน้านี้ YouTube... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...