การประชุมคณะทำงานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 1/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ

ประธานในการประชุม เป็นการประชุมหารือในเรื่องกรอบการทำงาน แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณห้องปลั่ง มีจุล ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรับมนตรี (หลังเก่า) ทำเนียบรัฐบาล

 

 

IMG 0007

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานฯ

IMG 0062

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองประธานคณะทำงานฯ

IMG 0034

นายประมวล เฉลียว คณะทำงานและเลขานุการ

IMG 0045

นายสัญชัย สุติพันธ์วิหาร คณะทำงาน

IMG 0058

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

IMG 0039

นางสาวสิริวรรณ จันทนงจุลกะ คณะทำงาน

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 10... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน เมษายน 2561
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 18... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มีนาคม 2561
วันพุธ, 14 มีนาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28... Read More...
Image Facebook Group เริ่มทดสอบ ให้แอดมินเปิดเรียกเก็บเงินสมาชิกเข้ากลุ่มได้แล้ว
วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561
  Facebook Group ที่หลายท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม... Read More...
Image YouTube Premium เตรียมเปิดใช้งานเพิ่มอีก 11 ประเทศทั่วโลก
วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561
  ก่อนหน้านี้ YouTube... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...