บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

ประมวลผลงานคณะอบป. พ.ค. - ก.ค. 2560

ประมวลผลงานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560)

 folder download icon ดาวโหลด folder download icon
pdf icon 1 ฉบับเต็ม
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน - ป่าไม้
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบความมั่นคงทางอาหาร
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
 pdf icon 1 ข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการสอบสวนในคดีอาญา
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา (กลุ่มเด็กปฐมวัย)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปรับปรุงและจัดทำกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารราชการ
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...