ประมวลผลงานคณะอบป. พ.ค. - ก.ค. 2560

ประมวลผลงานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560)

 folder download icon ดาวโหลด folder download icon
pdf icon 1 ฉบับเต็ม
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน - ป่าไม้
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบความมั่นคงทางอาหาร
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
 pdf icon 1 ข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการสอบสวนในคดีอาญา
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา (กลุ่มเด็กปฐมวัย)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปรับปรุงและจัดทำกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารราชการ

ประมวลภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวเที่ยง NBT 18 ธันวาคม 2560 ประเด็น : ประชุมรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปสื่อสารมวลชน
วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน... Read More...
Image มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
  รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 14... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มกราคม 2561
วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 31... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน ธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
              รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
Image รายงานผลการพิจารณาฯ โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-3362
วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบ             Read More...
Image รายงานผลการพิจารณาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16... Read More...
Image เงินทดลองเดือนมกราคม 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
          Read More...
Image เงินทดลองเดือนธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
                              Read More...
Image เงินทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560
วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560
Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หมออุดม... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดตัวเเอพพลิเคชั่น "TCASter"... Read More...