รายนามคณะทำงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 Banthoon  นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ที่ปรึกษาคณะทำงาน

 

 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  ประธานคณะทำงาน
   นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร  คณะทำงาน
 Adisr  นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะทำงาน
 Itthipon  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  คณะทำงาน
 Pann  ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร คณะทำงาน
   ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  คณะทำงาน
   นายณรรต ปิ่นน้อย  คณะทำงาน
   นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  คณะทำงานและเลขานุการ
   นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวสุปาณี ขวัญจันทึก  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นายณธรรศ ชูจิตร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาววิไลรัตน์ แสงเพ็ชร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

สื่อประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน เมษายน 2561
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 18... Read More...
Image Microsoft ปล่อยแอพฯ Microsoft Teams เวอร์ชั่นฟรี สำหรับคุยงานเป็นกลุ่ม รองรับภาษาไทย
วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561
  Microsoft เตรียมชน Slack แอพฯ Team chat... Read More...
Image CAAT เพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านทางเว็บไซต์
วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561
  CAAT หรือ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...