เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

การจ้างล้างอัดรูป จำนวน 2 เรื่อง