บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

Youtube กลายเป็นที่นิยมที่สุดในหมู่วัยรุ่นสหรัฐฯ ขณะที่ Facebook ความนิยมถดถอย

13599 180604104639d1

 

วัยรุ่นสหรัฐฯ กำลังเพิ่มความนิยมในการใช้ Youtube อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในฐานะที่กำลังเป็นพื้นที่ของเหล่า Vlogger และ Influencer ที่กำลังเติบโต โดยผลการศึกษาล่าสุดของ Pew Research Center พบว่าร้อยละ 85 ของวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-17 ปีเป็นผู้ใช้ Youtube ขณะที่วัยรุ่นกลุ่มเดียวกันใช้ Instagram และ Snapchat มากรองลงมาที่ร้อยละ 72 และ 69 ตามลำดับ

ผลการศึกษาดังกล่าวยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มของวัยรุ่นที่ใช้ Facebook ลดลงในช่วงปีหลังๆ ที่ผ่านมา โดยในปี 2015 มีวัยรุ่นที่ระบุว่าใช้ Facebook ราวร้อยละ 71 แต่ในวันนี้ตัวเลขดังกล่าวเหลือเพียงร้อยละ 51 เท่านั้น

"ผลการศึกษาส่วนใหญ่ชี้ว่าวัยรุ่นมักใช้แพลตฟอร์มกลุ่มเดียวกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากร ยกเว้นบางกรณี เช่น วัยรุ่นที่มีรายได้น้อยมากจะถูกดึงดูดจาก Facebook มากกว่าในกลุ่มที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูง" ผลการศึกษาดังกล่าวระบุ

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ต่อไปว่าวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้มากกว่าที่เคยเป็นมา โดยเข้าถึงได้มากถึงร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73 ในปี 2015 อนึ่ง แม้ว่าจะไม่มีคำยืนยันจากกลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวกับผลของ Social Media ต่อชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบัน ทำให้วัยรุ่นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย แต่วัยรุ่นกลุ่มที่ตอบว่า Social Media มีผลในทางบวกมักจะเน้นย้ำถึงผลดีในการเชื่อมต่อกับผู้อื่น

ส่วน Social Media อื่นๆ ที่อยู่ในผลการศึกษานี้ อาทิ Twitter (มีวัยรุ่นใช้งานร้อยละ 32), Tumblr (มีวัยรุ่นใช้งานร้อยละ 9) และ Reddit (มีวัยรุ่นใช้งานร้อยละ 7) และตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ แม้วัยรุ่นจะบอกว่าใช้ Youtube มากที่สุด แต่ความถี่ในการใช้งานกลับเป็น Snapchat ที่มีตัวเลขการใช้งาน "บ่อยครั้งที่สุด" โดยอยู่ที่ร้อยละ 35 มากกว่า Youtube ที่มีความถี่ในการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 32

 

 

 

 

 


ที่มา : https://news.thaiware.com/13599.html
อ้างอิง  :
 www.theverge.com

 

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...