บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

กระทรวงดีอี ชี้แจงประเด็น Free Wifi หลังรายงานว่าเน็ตช้า ไร้คุณภาพ

thailand wifi by mdes free wifi quality p03

 

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงประเด็นโครงการ Free wifi เน็ตประชารัฐ ตามที่คอลัมน์จับประเด็น นสพ.ไทยรัฐ เผยแพร่ข้อมูลนายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการ พรรค ปชป.และอดีต รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กล่าวหาว่าโครงการ Free wifi  ของรัฐบาล ไม่มีคุณภาพ ไม่เสถียรภาพและไม่สามารถใช้งานได้จริงอย่างที่เคยโฆษณาไว้ ทั้งที่ใช้งบประมาณดำเนินการถึง 1.5 หมื่นล้านบาท ดังนี้

ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ลงพื้นที่จริง เพื่อสอบถามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง ตรวจติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำการใช้งาน และรับฟังความเห็นของผู้ใช้บริการในพื้นที่ควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับทราบความเห็นของประชาชนว่ามีความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างมาก ได้ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งเพื่อการศึกษา การส่งเสริมด้านอาชีพ การสร้างรายได้ ความบันเทิง และด้านอื่น ๆ จากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีเสถียรภาพในการใช้งาน และไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Smartphone หรือ Tablet ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 61 มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 2.7 ล้านคน และ กระทรวงฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการต่อยอดการใช้งานสำหรับประชาชน อาทิ จัดอบรมการพัฒนาวิทยากรแกนนำ รวมกว่า 1,000 คน เพื่อ ต่อยอดให้ความรู้แก่คนในชุมชนของตนเองต่อไป ให้ได้อีก 1,000,000 คน เป็นอย่างน้อย
นอกจากการจัดให้มีบริการ Free wifi ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด แล้ว

 

b5 w14h8 2

 

โครงการ Free wifi เน็ตประชารัฐ ในระยะแรก ยังเป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ในรูปแบบโครงข่ายแบบเปิด (Open Access) ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60
อย่างไรก็ตาม หากบางช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบทำให้ความเร็วของสัญญาณลดลง ซึ่งเป็นปกติเมื่อเกิดการกระจายสัญญาณไปยังการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองการใช้งานของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรขยายผลในวงกว้างในรูปแบบการแถลงข่าว เนื่องจากมีการเสนอข่าวนี้เพียงฉบับเดียว และ กระทรวงฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้านที่มีเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ รวมถึงชี้แจงกรณีดังกล่าวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย 
รายละเอียดโครงการ เน็ตประชารัฐ 
ที่มา  : https://www.it24hrs.com/2018/free-wifi-by-mdes-free-wifi-quality/

 

                          

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...