การบูรณาการงบประมาณและสวัสดิการภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการบูรณาการงบประมาณและสวัสดิการภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

เพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า

โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0002

DSC 0001

DSC 0003

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน เมษายน 2561
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 18... Read More...
Image Microsoft ปล่อยแอพฯ Microsoft Teams เวอร์ชั่นฟรี สำหรับคุยงานเป็นกลุ่ม รองรับภาษาไทย
วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561
  Microsoft เตรียมชน Slack แอพฯ Team chat... Read More...
Image CAAT เพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านทางเว็บไซต์
วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561
  CAAT หรือ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...