ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > แผนงาน/โครงการ > รายละเอียด
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ   2556
ชื่อโครงการ   แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเป็นมา  
ที่มา  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  
ระยะเวลาเริ่มต้น   0000-00-00
สิ้นสุดโครงการ   0000-00-00
รายละเอียดสังเขป  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน  
ลิงค์หน่วยงาน  
เบอร์ติดต่อ  
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ - นามสกุล  
เบอร์ติดต่อ  
เอกสารแนบ   tn-1-451.doc
     
ค้นหาแผนงาน
 
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4