ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภายใน. > รายละเอียด
 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
วันที่ข่าว : 1 มิ.ย 2559
เจ้าของข้อมูล : -


ไม่มีภาพประกอบข่าว
   

 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (ต่อเนื่อง)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

   
เอกสารประกอบ
   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( วันที่ข่าว : 22 ต.ค. 2558)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ระดับ Intermediate (part 2) และ Pre-Elementary (part 2) ( วันที่ข่าว : 1 ธ.ค. 2558)
รองเลขาธิการฯ นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล(ประเทศไทย) ( วันที่ข่าว : 9 ธ.ค. 2558)
การจัดตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( วันที่ข่าว : 21 ม.ค. 2559)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( วันที่ข่าว : 25 ม.ค. 2559)
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( วันที่ข่าว : 14 มี.ค. 2560)
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4