ค้นหาภายใน  
  เมนู

เมษายน 2560
อาพฤ
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภายใน. > รายละเอียด
 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
วันที่ข่าว : 11 มี.ค. 2559
เจ้าของข้อมูล : nesac@nesac.mail.go.th


ไม่มีภาพประกอบข่าว
   

 กรมบัญชีกลางได้กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย "หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546" มาตรา 21 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลบัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน

โดยมีรายละเอียดรายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบ

   
เอกสารประกอบ
   รายงานต้นทุนผลผลิต 58
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4