ค้นหาภายใน  
  เมนู

เมษายน 2560
อาพฤ
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภายใน. > รายละเอียด
 โครงการสัมมนา เรื่อง การกำหนดแนวทางให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
   
วันที่ข่าว : 25 ก.พ. 2559
เจ้าของข้อมูล : www.nesac.go.th

   

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การกำหนดแนวทางให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา วันพฤหัสบดีที่  25 กุมภาพันธ์  2559  ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้นที่  2  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

   
เอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปด้านการเมืองของไทย ( วันที่ข่าว : 2 ธ.ค. 2558)
รองเลขาธิการฯ หิรัญญา บุญจำรูญ นำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2558 ( วันที่ข่าว : 3 ธ.ค. 2558)
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่2559 ( วันที่ข่าว : 16 ธ.ค. 2558)
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4