ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง > รายละเอียด
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
กลุ่ม: ระเบียบ
หมวดหมู่: ภายใน
วันที่ประกาศ: 2015-10-28

 กฎบัตรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 (2) เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการทุกระดับของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน


เอกสารประกอบ
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

   
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4