ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > สื่อเอกสารเผยแพร่

 

 อื่นๆ
 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2560
วันที่ข่าว : 10 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
 ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
วันที่ข่าว : 31 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 รายงานการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ข่าว : 28 พ.ย 2559
อ่านรายละเอียด
 การน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ข่าว : 28 พ.ย 2559
อ่านรายละเอียด
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ“บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและองค์กรนโยบายและแผนภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนาประเทศ”
วันที่ข่าว : 6 พ.ย 2558
อ่านรายละเอียด
 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ข่าว : 10 เม.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
 รายงานฉบับย่อโครงการการศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ข่าว : 10 เม.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
 แบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ข่าว : 8 พ.ย 2554
อ่านรายละเอียด
[ 1
ค้นหา
 
วันที่ :  ถึง
 
ประเภท :
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4