ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > ประกาศ

 ประกาศ

 
ประกาศจัดซื้อจ้าง


 ผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 253 รายการ
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
วันที่ประกาศ : 10 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ตุลาคม 2558
วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
 เริ่อง การเช่าวงจรสื่อสารสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ : 13 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
ประกาศทั่วไป


 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2560)
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค 2560
อ่านรายละเอียด
 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค 2560
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงฯ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
 รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และดีมาก และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน สำหรับการประเมินรอบที่ 1/2560
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานในการตรวจบุคลากรในหน่วยงานฯ
วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้่อสัตย์สุจริต
วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 415 รายการ
วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
วันที่ประกาศ : 30 พ.ย 2559
อ่านรายละเอียด
 

ค้นหา
 
วันที่ :  ถึง
 
ประเภท :
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4