ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม > รายละเอียด
 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
วันที่กิจกรรม: 20 มี.ค. 2560 ถึง 20 มี.ค. 2560
สถานที่ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ไม่มีภาพประกอบกิจกรรม

   

 กรมบัญชีกลางได้กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย "หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546" มาตรา 21 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลบัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน

   1. รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาราง1-6
2. รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนระหว่างปี2558และปี2559 ตาราง7-10
3. รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนระหว่างปี2558และปี2559 ตาราง11-12
4. การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนตาราง7-12
5. รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนปี59
6. ส่งผลการดําเนินงาน

   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4