ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2560
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม > รายละเอียด
 เลขาธิการฯ สป. พร้อมคณะ เข้าคารวะ นพ.สุรวิทย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   
วันที่กิจกรรม: 26 ธ.ค. 2554 ถึง 26 ธ.ค. 2554
สถานที่ : ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ


   

       นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เข้าคารวะ นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าแด่ รัฐมนตรีฯ เนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2555 และรับคำอวยพรปีใหม่ ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล    

   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
13 ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เลขาธิการ สภาที่ปรึกษาฯ สัมภาษณ์รายการสด บ่ายนี้มีคำตอบ
เลขาธิการ สป. และคณะ เข้าร่วมบันทึกเทป 5 ธันวา มหาราช
เลขาธิการ สป. และผู้บริหารสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากรองประธานสภาที่ปรึกษาฯ คนที่ ๑
การประชุมเลขาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ (องค์อำนาจ) องค์กรตามรัฐธรรนูญ ครั้งที่ 2/2555
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ 28 กรกฏาคม 2555
5 องค์กรร่วมจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"การพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน\"
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหา สป4 ภาตใต้
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหา สป4 ภาตใต้
นางพรทิพย์ โรจน์ธำรงค์ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ และผู้บริหาร สนง.สภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมรายการ \"บ่ายนี้มีคำตอบ\"
โครงการบทบาทสภาที่ปรึกษาฯ และองค์กรนโยบายและแผนภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนาประเทศ
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
การประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4