ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2560
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม

 กิจกรรม

กิจกรรม
  (2) พิธีรดน้ำขอพรจากเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ
วันที่กิจกรรม : 8 เม.ย. 2554 ถึง 8 เม.ย. 2554
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพิธีรดน้ำขอพรจากเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสนง.สภาที่ปรึกษาฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ด้วยกิจกรรม Walk Rally
วันที่กิจกรรม : 3 มี.ค. 2554 ถึง 5 มี.ค. 2554
สนง.สภาที่ปรึกษาจัดโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสนง.สภาที่ปรึกษาฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ด้วยกิจกรรม Walk Rally  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  จัดการเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะ : การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในประเทศไทย”
วันที่กิจกรรม : 8 ก.พ. 2554 ถึง 8 ก.พ. 2554
 อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  13 ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
วันที่กิจกรรม : 4 ก.พ. 2554 ถึง 4 ก.พ. 2554
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมอภิปรายเรื่อง “ก้าวต่อไป พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ” ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 13 ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหา สป4 ภาตใต้
วันที่กิจกรรม : 28 พ.ย 655 ถึง 29 พ.ย 655
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคใต้ โดยมี นางพรทิพย์ โรจน์ธำรงค์ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 56 
ค้นหา
 
เริ่ม :   
ถึง:
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4