ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2560
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม

 กิจกรรม

กิจกรรม
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง องค์กรบริหารท้องถิ่นให้แก่บุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ
วันที่กิจกรรม : 18 พ.ค 2558 ถึง 19 พ.ค 2558
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง องค์กรบริหารท้องถิ่นให้แก่บุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  นางพรทิพย์ โรจน์ธำรงค์ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ และผู้บริหาร สนง.สภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมรายการ \"บ่ายนี้มีคำตอบ\"
วันที่กิจกรรม : 24 ธ.ค. 2555 ถึง 24 ธ.ค. 2555
นางพรทิพย์ โรจน์ธำรงค์ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ และผู้บริหาร สนง.สภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมรายการ \"บ่ายนี้มีคำตอบ\"  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่กิจกรรม : 3 ธ.ค. 2555 ถึง 3 ธ.ค. 2555
ผู้บริหารสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหา สป4 ภาตใต้
วันที่กิจกรรม : 26 พ.ย 2555 ถึง 27 พ.ย 655
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ
วันที่กิจกรรม : 13 พ.ย 2555 ถึง 14 พ.ย 2555
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ
วันที่กิจกรรม : 12 พ.ย 2555 ถึง 13 พ.ย 2555
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณจังหวัดสกลนคร  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  5 องค์กรร่วมจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"การพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน\"
วันที่กิจกรรม : 21 ก.ย. 2555 ถึง 21 ก.ย. 2555
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"การพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน\"  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ 28 กรกฏาคม 2555
วันที่กิจกรรม : 24 ก.ค 2555 ถึง 24 ก.ค 2555
นางพรทิพย์ โรจน์ธำรงค์ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมถวายพานพุ่ม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯ สยามมกุฎราชกุมา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ธันวาคม 2550  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  สศ.อบรมหลักสูตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
วันที่กิจกรรม : 13 ก.ค 2555 ถึง 14 ก.ค 2555
บุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานที่กรมทางหลวง กรุงเทพฯและเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง แก่งกระจาย เพชรบุรี  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ (องค์อำนาจ) องค์กรตามรัฐธรรนูญ ครั้งที่ 2/2555
วันที่กิจกรรม : 25 มิ.ย 2555 ถึง 25 มิ.ย 2555
นางพรทิพย์ โรจน์ธำรงค์ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ (องค์อำนาจ) องค์กรตามรัฐธรรนูญ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
[ 1 ] [ 23 [ 4 ] [ 5 ] [ 6
ค้นหา
 
เริ่ม :   
ถึง:
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4