ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2560
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม

 กิจกรรม

กิจกรรม
  บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการศึกษาของไทย" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
วันที่กิจกรรม : 2 ธ.ค. 2558 ถึง 2 ธ.ค. 2558
บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการศึกษาของไทย" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  บรรยายเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจโลกสู่การปฎิรูปเศรษฐกิจไทย" โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
วันที่กิจกรรม : 1 ธ.ค. 2558 ถึง 1 ธ.ค. 2558
บรรยายเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจโลกสู่การปฎิรูปเศรษฐกิจไทย" โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของไทย" โดย นายอำนวย ปะติเส
วันที่กิจกรรม : 1 ธ.ค. 2558 ถึง 1 ธ.ค. 2558
บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของไทย" โดย นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการบริหาราชการแผ่นดินของไทย ดดย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
วันที่กิจกรรม : 27 พ.ย 2558 ถึง 27 พ.ย 2558
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการบริหาราชการแผ่นดินของไทย ดดย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนของไทย โดย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
วันที่กิจกรรม : 27 พ.ย 2558 ถึง 27 พ.ย 2558
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนของไทย โดย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มติชน  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสาธารณสุขของไทย โดย นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม
วันที่กิจกรรม : 26 พ.ย 2558 ถึง 26 พ.ย 2558
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสาธารณสุขของไทย โดย นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม โดย นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
วันที่กิจกรรม : 26 พ.ย 2558 ถึง 26 พ.ย 2558
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม โดย นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  สัมมนาเรื่อง "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่กิจกรรม : 20 ต.ค. 2558 ถึง 20 ต.ค. 2558
สัมมนาเรื่อง "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต
วันที่กิจกรรม : 20 ส.ค. 2558 ถึง 21 ส.ค. 2558
โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  โครงการบทบาทสภาที่ปรึกษาฯ และองค์กรนโยบายและแผนภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนาประเทศ
วันที่กิจกรรม : 18 มิ.ย 2558 ถึง 18 มิ.ย 2558
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบาบาทสภาที่ปรึกษาฯ  อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
[ 12 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6
ค้นหา
 
เริ่ม :   
ถึง:
ค้นหาจาก :
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4