ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > เกี่ยวกับหน่วยงาน > บทบาทหน้าที่ภารกิจ

 เกี่ยวกับหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ ภารกิจ

 

 พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 27

บัญญัติให้มีสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1 . สำรวจศึกษา และวิเคราะห์เรื่องที่จะต้องเสนอให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พิจารณา

2. รับผิดชอบงานในธุรการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภา

4. เป็นหน่วยงานทางวิชาการให้แก่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5. ดำเนินการต่างๆในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายให้มีเลขาธิการ  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานสภา

 

ปรับปรุงล่าสุด : 24 ก.พ. 2554
ผู้นำเข้าข้อมูล : ฑิฆัมพร
 

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4