ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ทำเนียบผู้บริหาร

 เกี่ยวกับหน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหาร
นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่เข้าทำงาน : -

วันที่ดำรงตำแหน่ง : -

อีเมล์ : hirunya.b@nesac.mail.go.th
 
 
 
 
 
นายนิพนธ์ เพ็ญจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่เข้าทำงาน : -

วันที่ดำรงตำแหน่ง : -

อีเมล์ : -
 
 
 
 
 
นายสรัล สินุธก

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามประเมินผลและประสานงานหน่วยงานภาครัฐ

วันที่เข้าทำงาน : -

วันที่ดำรงตำแหน่ง : -

อีเมล์ : -
 
 
 
 
 
นายอาจินต์ ฉัตรแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วันที่เข้าทำงาน : -

วันที่ดำรงตำแหน่ง : -

อีเมล์ : -
 
 
 
 
 
นางสาวชลินาท ศุภมณี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย

วันที่เข้าทำงาน : -

วันที่ดำรงตำแหน่ง :1 ต.ค. 2558

อีเมล์ : -
 
 
 
 
 
  1 

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4