ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2560
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ข่าว :
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 อ่านรายละเอียด

 
  ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
วันที่ข่าว : 14 มี.ค. 2560
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยพร้อมเพียงกัน
 อ่านรายละเอียด

 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ข่าว : 1 มิ.ย 2559

 อ่านรายละเอียด

 
 กิจกรรม

  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
วันที่กิจกรรม : 26 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านความรับผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับดี
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  การประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
วันที่กิจกรรม : 14 มี.ค. 2559 ถึง 14 มี.ค. 2559
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอใช้สถานที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุม
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  ฝึกอบรมหลักสูตรพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ
วันที่กิจกรรม : 11 ม.ค. 2559 ถึง 12 ม.ค. 2559
การบรรยายและทำกิจกรรม หัวข้อ “ตัวอย่างดีกว่าคำสอน”
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 

 สื่อเอกสารเผยแพร่

  รายงานการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ข่าว : 28 พ.ย 2559
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 อ่านรายละเอียด

 
  การน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ข่าว : 28 พ.ย 2559
บทความ "เรื่อง การน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"
 อ่านรายละเอียด

 
  ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2
วันที่ข่าว : 14 พ.ย 2559
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2 (พ.ศ.2548-2553)
 อ่านรายละเอียด

 
 สาระน่ารู้

  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ เรื่อง ขอจดแจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ
7 ต.ค. 2559

ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
18 พ.ค 2559

ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  แบบฟอร์มใบลาป่วย
18 พ.ค 2559

ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
  
                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4