ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
วันที่ข่าว : 14 มี.ค. 2560
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยพร้อมเพียงกัน
 อ่านรายละเอียด

 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ข่าว : 1 มิ.ย 2559

 อ่านรายละเอียด

 
  รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ข่าว : 11 มี.ค. 2559
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 อ่านรายละเอียด

 
 ต้นทุนผลผลิต

  รายงานประจำเดือน (งบทดลอง)
วันที่กิจกรรม : 16 พ.ค 2560 ถึง 16 พ.ค 2560
สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
วันที่กิจกรรม : 1 มี.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่กิจกรรม : 20 มี.ค. 2560 ถึง 20 มี.ค. 2560
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 

 ประกาศจัดซื้อจ้าง

  ผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2560

 อ่านรายละเอียด

 
  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 253 รายการ
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560

 อ่านรายละเอียด

 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560

 อ่านรายละเอียด

 
 ประกาศทั่วไป

  เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2560)
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค 2560

ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค 2560

ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
 
  เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงฯ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2560

ดูรายละเอียด อ่านรายละเอียด
  
                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4